JUBILEUM-POSTZEGEL UITGEGEVEN DOOR PTT-POST FILATELIE.

 Voor de viering van het 200 jarig jubileum van het opnemen van de eerste afgevaardigden van Noord-Brabant in de Nationale Vergadering te Den Haag werd in juni 1996 een postzegel uitgegeven.

 De postzegel is ontworpen door Joke Ziegelaar uit Leiden. Zij koos een foto uit, die ik al in 1980 maakte voor een documentair fotoprojekt over de Brabantse schuttersgilden.

 DE PROVINCIE NOORD-BRABANT

 Voor het jaar 1796 werd Noord-Brabant door de Zeven Provinciën van de Unie van Utrecht bestuurd.

 Geinspireerd door de Franse revolutie eisten de 'Patriotten' Jan van Hoof uit Eindhoven, W.Hubert uit Den Bosch en H.Verhees uit Boxtel toegang tot de Nationale Vergadering in Den Haag.

 Vanaf de eerste maart 1796 zijn de Brabanders gelijkwaardige burgers van wat enkele jaren later het Koninkrijk der Nederlanden zou worden.

 Het zou echter nog ruim een eeuw duren voordat de Brabanders zich ook werkelijk een gelijkwaardig deel van het koninkrijk gingen voelen.

 De presentatie van de postzegel was op 13 juni 1996 in dezelfde zaal 'De Oude Zaal' waar 200 jaar eerder de Nationale Vergadering werd gehouden.

 Het eerste vel postzegels werd door Ir. W. Dik van KPN aan minister-president Wim Kok overhandigd.

 © 1997 Hans-Joachim Schröter.

 

 De opening van de Nationale Vergadering 1 maart 1796,
Gravure van Frederik Muller.

(Collectie Rijksmuseum Amsterdam)


 De zelfde zaal (De Oude Zaal) 13 juni 1996, met de jubileumsgasten
en afgevaardigden van de Tweede Kamer en de provinciale Staten
van Noord-Brabant.

© 1996 Hans-Joachim Schröter.


 Wim Kok spreekt de gasten toe.

© 1996 Hans-Joachim Schröter.


 Na het officiele gedeelte genieten van hapjes
van meesterkoks uit Brabant.
v.r.n.l.: Ministerpresident Wim Kok,
de commisaris van de Koningin in Noord-Brabant,
Mr. F.J.M. Houben,
Mr. W. Dik, voorzitter van de raad van bestuur van de Koninklijke PTT Nederland,
en de voorzitter van de tweede Kamer Wim Deetman,

 © 1996 Hans-Joachim Schröter.


<    BACK   |   HOMEPAGE