Opmerkingen over het fotoproject "Brabantse Schutters"

 In de zomer van 1974 zag ik voor het eerst een bijeenkomst van een gilde in Eindhoven en natuurlijk maakte ik ook foto's daarvan. Onbekend met het verschijnsel was ik daar toen zeer van onder de indruk.
Ik woonde al lang in Brabant, maar was zelden levende getuigenissen van de tradities tegengekomen. Zo ontstond het idee een documentaire fotoserie over de gilden en vooral het gildeleven te maken.

 In februari 1978 diende ik bij de provincie Noord-Brabant een subsidie-verzoek in. Ondertussen begon ik zoveel mogelijk informatie over de gilden te verzamelen en dankzij de hulp van Karel Vermeeren uit Eindhoven kwam ik steeds meer te weten over deze levende traditie.

 In april 1980 kwam het bericht van de provincie dat de subsidie was goedgekeurd. Nu kon ik volop aan de slag. Tot aan het eind van dat jaar werden in diverse plaatsen in Brabant opnamen gemaakt en in januari 1981 begon de "afwerkperiode".

 Na drie maanden waren twee series van 60 kleurenvergrotingen gereed voor het inlijsten en monteren. Een serie was bestemd voor het provinciaal archief en de andere voor de reizende tentoonstelling. 

18 juni 1982 was de eerste presentatie van dit fotoproject in Museum Kempenland in Eindhoven.

 De volgorde van foto's is zo gekozen dat de afloop van een gilde-feest, van de gildemis tot aan de prijsuitreiking zichtbaar wordt. Ik pretendeer niet dat ik een volledig beeld heb gegeven van het gebeuren van een gildedag; het is een persoonlijk verslag geworden van iemand die met bewondering een Brabantse traditie gadeslaat.

 De fotoserie wordt beheert door het Noord-Brabants Museum in den Bosch.

 Hans-Joachim Schröter.


 < TERUG  FOTO'S >